Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Anna Kunicka-Goldfinger – Wydawnictwo Aletheia
ul. Zgierska 6/8/6, 04-092 Warszawa
NIP: REGON:
dane kontaktowe (e-mail): sklep@aletheia.com.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu sprzedaży, tj. dla celów związanych z:

  • zawarciem i wykonaniem umowy kupna sprzedaży towarów oferowanych przez administratora,
  • wykonaniem ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianiem i przechowywaniem faktur/dokumentów sprzedaży, rozpatrywaniem reklamacji i zwrotów),
  • marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem newslettera.

W tym celu niezbędne jest umożliwienie przetwarzania następujących danych osobowych:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • numer NIP.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi dostawy produktów.

Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,