Odmiany doświadczenia religijnego

46,80 

3 w magazynie

William James

Odmiany doświadczenia religijnego

Studium ludzkiej natury

Amerykański filozof William James (1842-1910) położył Odmianami doświadczenia religijnego podstawy pod nową dziedzinę nauki – psychologię religii. Jednak nie akademicki, lecz ludzki, życiowy wymiar tego dzieła sprawił, że wkrótce po publikacji w 1902 roku przełożono je na główne języki europejskie, a oryginalna wersja angielska ma już kilkadziesiąt wydań. Autor rozważa “doświadczenie religijne”, a nie “religię” czy wprost jakieś konkretne wyznania jako takie. Chce zbadać, co się dzieje w takim doświadczeniu i czego właściwie doświadcza osoba uważająca, że doznaje przeżyć religijnych, czyli pozostaje pod wpływem czegoś, co w jej opinii ma “boski” charakter “energii” spoza naszego świata. Taka minimalna definicja wiary zupełnie abstrahuje od religii instytucjonalnej, którą autor wyklucza z badania jako czynnik zakłócający fenomenologię autentycznego doświadczenia religijnego. James, tak jak współczesny mu Lew Tołstoj w Rosji, nie był ortodoksyjnym wyznawcą religii dominującej w jego kraju, ale żarliwe pragnienie zgłębienia zjawiska religijności sprawiło, że jego dzieło fascynuje także jako traktat o religii i boskości, który przy całym swoim naukowym obiektywizmie ujmuje ciepłem i zrozumieniem, a także głęboką tolerancją dla różnych odmian religijności.


Wydawnictwo Aletheia
tytuł oryginału: The Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature
ISBN: 978-83-62858-98-9
rok wydania: 2011
przełożył: Jan Hempel
przekład uzupełnił, opracował i przedmową opatrzył: Bogdan Baran
format: 122×195 mm
oprawa broszurowa
472 strony

nasza cena: 46,80 zł
cena detaliczna: 60,00 zł


Mój koszyk

NEWSLETTER