Teologia polityczna 2

34,30 

Kategoria:

Carl Schmitt

Teologia polityczna 2

Legenda o wykluczeniu wszelkiej politycznej teologii

Do dziś kontrowersyjny ze względu na epizod nazistowski Carl Schmitt (1888-1985), niemiecki filozof prawa i konstytucjonalista, miał wyraziste poglądy prawicowego krytyka republiki weimarskiej, demokracji i II soboru watykańskiego. Zaznaczył też swoją obecność na polu teologii, którą jednak, choć był gorliwym katolikiem, zawodowo się nie zajmował. Pojęcie politycznej teologii, które spopularyzował w latach 20. XX wieku, zrobiło światową karierę, choć niekoniecznie w takim sensie, w jakim rozumiał je sam Schmitt. W niniejszej książce z 1969 roku autor polemizuje ze znaną rozprawą teologiczną z lat 30. XX wieku odrzucającą samą możliwość teologii politycznej, przez którą rozumie się tu uwikłanie Kościoła chrześcijańskiego w związki z władzą świecką, czego wyrazem był np. w średniowieczu “cezaropapizm”. Ta konkretna tematyka jest okazją do podjęcia uniwersalnej dyskusji o Augustyńskiej idei dwóch państw, państwa Bożego i państwa doczesnego, sacerdotium i regnum, o zadaniach chrześcijanina w świecie. Taki sens ma politische Theologie: nie tyle jakiś dział teologii, “teologia” polityczna, ile raczej “polityczna” teologia – religia w polis, civitas, doczesnym “mieście” człowieka.


Wydawnictwo Aletheia
tytuł oryginału: Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie
ISBN: 978-83-62858-51-4
rok wydania: 2014
przełożył: Bogdan Baran
format: 122×195 mm
oprawa broszurowa
146 stron

nasza cena: 34,30 zł
cena detaliczna: 44,00 zł


Inne tytuły autora

Mój koszyk

NEWSLETTER