W przygotowaniu między innymi:

  • Francis Bacon, Eseje
  • Georges Duby, Czas katedr
  • Mircea Eliade, Patanjali i joga
  • Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy
  • Henri-Irénée Marrou, Historia wychowania w starożytności
  • J.-B. Pontalis, Jean Laplanche, Słownik psychoanalizy
  • Slavoj Žižek, Metastazy przyjemności