W przygotowaniu między innymi:

  • Emil Cioran, Ćwiczenia z zachwytu
  • Alain Corbin, Podmuch i zefir. Historia sposobów doświadczania i śnienia wiatru
  • Paul Feyerabend, Przeciw metodzie
  • Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy
  • Henri-Irénée Marrou, Historia wychowania w starożytności
  • Slavoj Žižek, Niebo w nieładzie