W przygotowaniu między innymi:

  • Georges Bataille, Literatura i zło
  • Emil Cioran, Ćwiczenia z zachwytu
  • Emil Cioran, Zmierzch wszelkiej myśli
  • Alain Corbin, Podmuch i zefir. Historia sposobów doświadczania i śnienia wiatru
  • Paul Feyerabend, Przeciw metodzie
  • Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy
  • Lem filozoficzny
  • Daniel Goldhagen, Gorliwi kaci Hitlera
  • Henri-Irénée Marrou, Historia wychowania w starożytności